Asfalty wysokomodyfikowane HiMA

Gama asfaltów wysokomodyfikowanych HiMA (z ang. Highly Modified Asphalt), została zaprojektowana w celu zwiększenia trwałości i możliwości przetwarzania w zastosowaniach związanych z układaniem nawierzchni asfaltowych. Technologia ta zawiera ponad dwa razy więcej polimerów niż zwykły asfalt, co sprawia, że asfalt zachowuje się jak guma modyfikowana asfaltem, a nie jak asfalt modyfikowany gumą, dzięki czemu jest bardziej odporny na zmęczenie i odkształcenia. Mieszanki mineralne, w których zastosowany jest asfalt wysokomodyfikowany HiMA, są łatwo urabialne i łatwe do układania przy budowie nowych odcinków dróg czy remontach istniejących sekcji drogowych, co zwiększa efektywność i wydajność.

Asfalt wysokomodyfikowany HiMA znacznie zwiększa odporność strukturalną nawierzchni na koleinowanie i spękania w większości przypadków, co prowadzi do wydłużenia żywotności drogi. Dzięki cieńszym warstwom nawierzchni można uzyskać równoważne właściwości techniczne, a koszty związane z redukcją warstwy asfaltu i układaniem nawierzchni zazwyczaj równoważą dodatkowe obciążenie polimerem. Oba scenariusze zapewniają obniżenie kosztów cyklu życia drogi. Są to asfalty przeznaczone do najcięższych warunków eksploatacji nawierzchni drogowych.

Kluczowe zastosowania asfaltów wysokomodyfikowanych HiMA:
- Nawierzchnie na drogach o dużym natężeniu ruchu lub w trudnych warunkach klimatycznych
- Nakładki konserwacyjne na nawierzchnie
- Nakładki z betonu asfaltowego (BA)
- Wysokowydajne podbudowy o efektywnie zredukowanej grubości
- Hydroizolacja konstrukcji mostowych asfaltem
- Trwalszy asfalt porowaty
- Nawierzchnie torów wyścigowych i lotnisk
- Emulsje bitumiczne do nawierzchni w technologii chip seals o doskonałej retencji kamienia
- Nawierzchnie silnie obciążone, w tym palce terminalów kontenerowych, miejsca poboru opłat, zatoki autobusowe, palce parkingowe

AVIA Bitumen współpracuje tylko z renomowanymi producentami, którzy zajmują czołową pozycję w dziedzinie rozwijania technologii PMB i HiMA. Dostarczane przez naszą firmę gama asfaltów modyfikowanych PMB oraz wysokomodyfikowanych HiMA, zostały pomyślnie zastosowane w szeregu wzorcowych projektów na terenie Polski. Właściwości asfaltów modyfikowanych PMB oraz wysokomodyfikowanych HiMA, można dostosować tak, by spełniały różne wymagania i zapewniały np. wyższą odporność na odkształcenia lub właściwości adhezyjne pomiędzy lepiszczem asfaltowym a kruszywem, niż ma to miejsce w przypadku klasycznego asfaltu drogowego.

W naszej ofercie znajdują się wszystkie rodzaje asfaltów wysokomodyfikowanych HiMA, zgodnych normą z PN-EN 14023:2011