Produkty asfaltowePomimo tego, że metoda wydobywania naturalnego asfaltu jako lepkiej cieczy wypływającej ze skał lub jako samej skały, znana jest ze starożytności, pierwsze udokumentowane wykorzystanie asfaltu przy budowie drogi, miało miejsce w Babilonie ponad 600 lat p.n.e., technologia produkcji asfaltu jako wyrobu powstałego w wyniku przerobu ropy naftowej, znana jest od około 160 lat. Asfalt jest lepiszczem mieszanek mineralno – asfaltowych, które w przeważającej części wykorzystywane są w budownictwie drogowym do budowy i remontów dróg, tworząc sieć połączeń drogowych w krajach uprzemysłowionych. Dobrze rozbudowana i utrzymana sieć drogowa jest warunkiem koniecznym dla funkcjonowania gospodarki, a co za tym idzie utrzymania standardu życia i rozwoju. Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom naszych klientów, AVIA Bitumen posiada w swojej ofercie pełną gamę produktów asfaltowych takich jak asfalty drogowe, asfalty modyfikowane (PmB), asfalty wysokomodyfikowane (HiMA) oraz asfalty przemysłowe produkowanych zgodnie z europejskimi normami jakościowymi.